ปลาวง

ปลาวงก
ปลาวง

ปลาวงตากแห้ง
ปลาวงเป็นปลากระเบนขนาดเล็กนำมาแล่แล้วตากให้แห้งเป็นวง ทอดกรอบอร่อยนักเชียว