ปลากรอบ

ปลากรอบ
ปลากะตัก
ปลากรอบแก้ว
ต้มยำปลากรอบ
รูปปลากรอบ
ปลาแก้วกรอบ
ต้มยำกรอบ
ทอดปลากะตัก
บริษัทปลากรอบ
ปลากรอบส่งออก
ต้มยำปลาแห้ง
ปลากะตักกรอบ
ปลากะตักทอด
กุ้งแก้วกรอบ
ปลาหมึกกรอบ
ต้มยำปลากะตักทอด
ปลากรอบรสต้มยำ
ปลาแก้วอบเกลือ

ครายปลา

ครายปลา
คายปลาหัวปลาแห้ง
ปลาป่น
เศษปลา
ผสมอาหารสัตว์
เลี้ยงกุ้ง
เลี้ยงปลา
เลี้ยงเป็ดไก่

ราคาจากร้านค้า
มากกว่า 10 กก. 20 บาท/กก.
มากกว่า 100 กก. 18 บาท/กก.
มากกว่า 1000 กก. 15 บาท/กก.

ปลาใบไผ่ดิบ

ปลาใบไผ่ดิบ

ปลาใบไผ่

ใบไผ่ดิบ

ปลาแก้ว

ปลาแก้วดิบ

ปลาดิบ

ปลาข้าวต้ม

ราคาจากร้านค้า

มากกว่า 1 กก. บาท/กก.
มากกว่า 10 กก. บาท/กก.
มากกว่า 100 กก. บาท/กก.
มากกว่า 1000 กก. บาท/กก.

ลูกปลาทู

ซื้อออนไลน์

ปลาทูต้ม

ลูกปลาทูแห้ง

ปลาทูตากแห้ง

ราคาจากร้านค้า

มากกว่า 1 กก. 100 บาท/กก.
มากกว่า 10 กก.  60 บาท/กก.
มากกว่า 100 กก. 50 บาท/กก.
มากกว่า 1000 กก. 45 บาท/กก.

ปลาริวกิวเส้น

Dried Sweet Shredded Fish
Dried Sweet Shredded Fish

ราคา –
ปลาริวกิวหวานเส้น ปลาหวาน ปลาเส้นโรยงา,ปลาเส้นหวาน

ปลาข้างเหลือง

Dried Yellowstripe Trevally ( W, W/O Sesame)
Dried Yellowstripe Trevally ( W, W/O Sesame)

ปลาข้างเหลือง, ปลาข้างเหลืองโรยงา,ปลาข้างเหลืองไม่งา,ปลาหวาน

ราคา  บาท

ปลาชิงชังตากแห้ง

ปลาชิงชังตากแห้ง
ปลาชิงชังตากแห้ง

ปลากะตักตากแห้ง
ปลาต้มตากแห้ง
ปลาต้มตัดหัว
ปลาใบไผ่ (ตัดหัว)
ปลาต้มฉีก
ปลาชิงชัง
ปลาชิงชังตากแห้ง

ปลาวง

ปลาวงก
ปลาวง

ปลาวงตากแห้ง
ปลาวงเป็นปลากระเบนขนาดเล็กนำมาแล่แล้วตากให้แห้งเป็นวง ทอดกรอบอร่อยนักเชียว