หมึกแขวน,หมึกแก้ว

Dried Splendid Squid (Hang)

Dried Splendid Squid (Hang)
Dried Splendid Squid (Hang)

Dried Splendid Squid (Hang)
Dried Splendid Squid (Hang)

ราคา … บาท
มากกว่า 10 กก. … บาท/กก.
มากกว่า 100 กก. … บาท/กก.
หมึกแก้ว,หมึกลอกหนัง,หมึกไหว้เจ้า