ปลาใบไผ่ดิบ

ปลาใบไผ่ดิบ

ปลาใบไผ่

ใบไผ่ดิบ

ปลาแก้ว

ปลาแก้วดิบ

ปลาดิบ

ปลาข้าวต้ม

ราคาจากร้านค้า

มากกว่า 1 กก. บาท/กก.
มากกว่า 10 กก. บาท/กก.
มากกว่า 100 กก. บาท/กก.
มากกว่า 1000 กก. บาท/กก.