ปลาข้างเหลือง

Dried Yellowstripe Trevally ( W, W/O Sesame)
Dried Yellowstripe Trevally ( W, W/O Sesame)
Dried Yellowstripe Trevally ( W, W/O Sesame)

ปลาข้างเหลือง, ปลาข้างเหลืองโรยงา,ปลาข้างเหลืองไม่งา,ปลาหวาน

ราคา  บาท