กุ้งแห้ง

Dried Shrimp
กุ้งแห้ง
กุ้งแห้ง

กุ้งฝอยส้มใหญ่
กุ้งฝอย (ขาว ส้ม ชมพู แดง)
กุ้งกลม (ไม่มีสี)
กุ้งเสียบ
กุ้งเนื้อคัด
กุ้งแก้ว
กุ้งกุลา

ราคา บาท
ราคา บาท