กุ้งเคยแห้ง

Dried Small Shrimp ( No-Boiled )

กุ้งเคย
ไม่ต้ม
ไม่มีสีใส่