กุ้งฝอยแห้ง

Dried Small Shrimp ( Boiled )

กุ้งฝอยแห้ง
กุ้งเคยแห้ง
ต้ม
ไม่มีสีใส่
กุ้งฝอยแห้ง